Styret

Organisasjonsnummer: 

985857849  Fakturaadresse:

Best med faktura på e-post til kasserer@smabispan.no


eller:

Faktura Småbispan

Småbispan Bispehaugen skolekorps

Postboks 9045

7454 TRONDHEIM

Styret Småbispan 2023/2024

Leder: Anni Bjerkhagen

Kunstnerisk leder: Eva Lindheim

Kasserer: Torstein Dybdahl

Sekretær: Karen Aukrust

Uniformsansvarlig: Camilla Pedersen

Materialansvarlig: Andreas Wenk

Driftsansvarlig: Tor Arne Alseth

Miljøansvarlig: Anne-Grethe Kant

Styremedlem: Anett Eksund Oppedal

Styremedlem: Astrid Seim