Styret

Styret i Småbispan 2022/2023:

Leder: Anni Bjerkhagen

Kunstnerisk leder: Eva Lindheim

Kasserer: Torstein Dybdahl

Sekretær: Camilla "Milla" Perron

Uniformsansvarlig: Camilla Pedersen

Materialansvarlig: Andreas Wenk

Driftsansvarlig: Eirik Rygvold

Miljøansvarlig: Anne-Grethe Kant

Styremedlem: Anett Eksund Oppedal

Styremedlem: Tor Arne Alseth


Styret Småbispan 2023/2024

Leder: Anni Bjerkhagen

Kunstnerisk leder: Eva Lindheim

Kasserer: Torstein Dybdahl

Sekretær: Karen Aukrust

Uniformsansvarlig: Camilla Pedersen

Materialansvarlig: Andreas Wenk

Driftsansvarlig: Tor Arne Alseth

Miljøansvarlig: Anne-Grethe Kant

Styremedlem: Anett Eksund Oppedal

Styremedlem: Astrid Seim