Markering mot prisheving kulturskolen


I budsjettforslaget for 2024 har direktøren foreslått innsparingstiltak som vil føre til en mer ekskluderende kulturskole. Det motsatte av “En kulturskole for alle”. Forslaget innebærer å øke prisen med 40 prosent for alle som har ett barn i Kulturskolen. Det er en prisøkning fra 4380 kroner i året til 6130 kr.

Kommunedirektøren anslår at prishoppet vil føre til at færre vil ha råd til å ha to barn i Kulturskolen og har derfor lagt inn en forventet reduksjon på 200 plasser. Dette er en fallitterklæring og selvsagt en måte å spare penger på, og velte utgiftene over på foreldre. Til sammen er de foreslåtte økonomiske reduksjonene på 8,7 millioner kroner. Vi mener det er feil at det er tykkelsen på foreldrenes lommebok som skal avgjøre om barn får opplæring i utøvende kunst og kultur. Dette får garantert konsekvenser for mange barnefamilier, og ikke minst barn og unge selv. Flere enn før vil oppleve at økonomi blir et hinder for deltakelse.


Saken skal legges fram for formannskapet 5. desember, og behandles bystyremøte 21.desember. Vi ønsker derfor å få til en markering for å få oppmerksomhet til saken utenfor Rådhuset torsdag 23.november kl.16.45-17.15 i forkant av Bystyremøtet!


Bli med å vise din støtte! Bli med å gjøre det klart for politikerne at dette ikke er en akseptabel løsning for barn og unge i Trondheim! Vi ønsker å gjennomføre en stille markering utenfor Rådhuset i forkant av bystyrebehandlingen. Vi oppfordrer byens korps, orkestre og andre utøvere av kunst og kultur til å stille opp med paroler, instrumenter og annet. Men vi skal ikke spille. Vi skal ha en stille markering og vise politikerne en konsekvens av administrasjonens forslag om å gjøre kulturskolen til et tilbud for de få.


Oppstart kl. 16.45.


Markeringen er meldt til politiet, og vi avventer tilbakemelding om tillatelse.

Vi oppdaterer arrangementet underveis, se arrangementets Facebookside, så snart det er noe å melde.

Dersom du har ideer om gjennomføring, eller på annet vis ønsker å bidra, ta kontakt på epost til styret@smabispan.no . Ansvarlig for arrangementet er Anni Bjerkhagen, styreleder Småbispan.