Småbispan
Bispehaugen skolekorps

Aktiviteter er noen ganger merket med SK, AK eller HK, ellers gjelder informasjonen for alle. Lurer du på hva SK, AK og HK er, se Småbispan for Dummies

Småbispan i mai 2023
Samleside for aktiviteter, tidspunkt og annen nyttig informasjon

Kontakt: 

Lyst til å begynne?

Småbispan har plass til alle som har lyst. 

Kontakt styret@smabispan.no  så finner vi en løsning!