Sommertur 2023

Sommertur Larvik 2023

Årets tur går til koselige Larvik, vi drar med buss fredag 23.juni om morgenen, med retur onsdag 28.juni.


Vi bor på Østre Halsen Skole, et steinkkast fra nærmeste badestrand og friområde. 


Egenandelen i år er kr 2000,-. Betales med Vipps #80214, Småbispans Sommertur 2023,  (Merk med barnets navn)

Påmeldingsfrist og frist for innbetaling egenandel 18.mai

Påmelding via følgende link: https://forms.gle/AXimi9pcLN5XN7Lc7 

Hvis du kan tenke deg å være med som reiseleder, melder du fra om det på samme link.

Nærmere program følger når klart.

Om sommerturer Småbispan

Sommerturen er et av årets høydepunkter.  På sommertur skaper vi minner for livet for liten og stor. Her står det sosiale i sentrum - her bygger vi Småbispan-kulturen, samhold og fellesskap


Når: Sommerturen er alltid rett etter skoleslutt. Varighet ca ei uke.

Hvor: Hvert tredje år er det langtur, mens årene imellom er det korte eller mellomlange turer.  


Er det trygt å sende barnet sitt på sommertur?

Småbispan har lange tradisjoner for sommertur. Vi har vært i Danmark, Tyskland, Spania, London og USA. Vi kjører et velprøvd opplegg med voksne reiseledere, reisegrupper, klare ansvar rundt sikkerhet, helse, mat, allergier, osv. Barna har tydelige regler for forflytning, leggetider og ellers hva man får lov til og ikke, alt tilpasset de ulike alderstrinnene. Du kan trygt sende barnet ditt på sommertur med Småbispan.


Reiseledere: Reiselederne på sommertur er i all hovedsak korpsforeldre. Vi trenger én voksen for hvert femte barn som reiser, og vanligvis vil dette si minst femten reiseledere. Reiseledere prioriteres utfra en kombinasjon av alder på egne barn og de behov vi har for spesialkompetanse og erfaring. 

Tidligere sommerturer:

2022: Roma

2021: Drømmedøgn i Trondheim

2020: Røros

2019: Bodø

2018: Lübeck/Hamburg

2017: København

2016: Oppdal

2015: New York/Washington, DC

2014: Meråker/Trondheim (stor landsfestival)

2013: Bø i Telemark

2012: London

2011: Østersund

2010: Hamar

2009: Barcelona