Oppstartsseminar HK 25.-27.august
Tradisjonen tro har vi et oppstartsseminar for HK for å få en pangstart på høstsesongen. 🥰

Det blir mye spilling og mye sosialt som vanlig.


Oppstartsseminaret blir i år som i fjor på Støren kulturhus.
Her får vi også låne basseng den ene dagen.NB: Seminaret er obligatorisk for alle i HK. 

Spørsmål  og evt. forfall meldes snarest til Anne-Grethe Kant mob 917 86 494 eller e-post annegrethekant@yahoo.no

Meld også fra om allergier eller andre spesifikke behov, så sørger vi for tilrettelegging og ivaretaking :-)

Foreldre - meld dere som reiseledere!

For å få helgen til på en god måte trenger vi voksenpersoner som er vakter og ordner det praktiske, så barna får fokusert på spillingen. Dette er ei virkelig hyggelig helg å være reiseleder på.  

Vi trenger minimum to personer slik at vi får nattevaktene til å gå opp fra fredag til lørdag, og to stykker fra lørdag til søndag. Det er altså mulig å melde seg for hele helga, eller for ei natt. 

Dere kan gi direkte beskjed til Anne-Grethe Kant, tlf. 917 86 494. Jeg vil være der hele helga.

Praktisk info:

Pakkeliste: