Årets Ladejarl 11.sept

HK: Spilleoppdrag Årets ladejarl 11.september

Mandag 11.september er det igjen utdeling av prisen «Årets Ladejarl» av Odd Reitan på Lade Gaard. Småbispan har som kjent en sponsoravtale med Reitangruppen og deltakelse på utdelingen er en viktig del av denne avtalen. Derfor er det veldig viktig for korpset at alle stiller opp her! 

Det er «gamle HK» som spiller, dvs. de som var med i HK også før sommeren.Mandag 11.september:
Tidsplanen er foreløpig, og kan bli justert etter mottak av program fra Reitangruppen.

Kl. 10:15: Oppmøte på parkeringsplassen på v/Ladetorget, bak Lade Gård. I uniform, og med instrument. Flaggjenter og tambur møter i flagguniform uten instrument.

Kl.11:30: Elevene kan hentes (avtal gjerne samkjøring).